ATT OMFAMNA ETT RUM


2021


Att omfamna ett rum är ett undersökande av en plats som för ett tag blir kallad ens egen. Att fånga något utifrån sin blick, utan att ha ett filter. Att inte fråga så mycket utan bara se och lyssna på vad rummet visar. Det handlar om att ge tid till en plats utan att förvänta sig något i utbyte. Att observera respektfullt och förundras över rummets historia utan att veta om den. Ett tomt blad blir skrivet utifrån sitt eget papper, eller ett rum som får spegla sig själv.


Projektet pågick under artist-in-office på Konsthantverkscentrum 2020-2021


____


To embrace a room is an exploration of a place that for a while is called one's own. To capture something from its gaze, without having a filter. Not to ask that much but just see and listen to what the room show you. It's about giving time to a place without expecting anything in return. To observe respectfully and contemplate at the history of a room without knowing about its stories. An empty sheet is written based on its own paper, or a room that is allowed to mirror itself.Presentation av projektet på Konsthantverkcentrum